Over ons

Opening Huis van de Wijk ’t Veerhuis  •  Foto: Miriam Lentjes-Meertens

Medewerkers

Paul Deur

Jongerenwerker/

Talentcoach

Rozenburg heeft een dorps karakter met een sterk verenigingsleven met actieve vrijwilligers en mantelzorgers. Rozenburg heeft een groot wijknetwerk en medewerkers in de wijken hebben veel kennis over en ervaring met alledaagse zaken die het welzijn van de burger kunnen beïnvloeden of verbeteren.

 

Eilandkracht werkt aan een samenleving waarin alle eilandbewoners zich gesterkt en uitgenodigd voelen om met elkaar voorzieningen en activiteiten te organiseren.

 

Meedoen, naar elkaar omkijken, het leven in eigen hand nemen zijn voor Eilandkracht vanzelfsprekende begrippen.

 

 

Van beperking naar talent

Wij helpen burgers bij het inzetten van hun talent. Niet meer kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Eilandkracht zorgt vervolgens voor een passende ondersteuning of faciliteert activiteiten. De inzet van die ondersteuning is altijd zo kort mogelijk en gericht op de eigen kracht door gebruik te maken van de kwaliteiten en talenten van de  omgeving. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt!

 

 

Meedoen!

En als je iets bij Eilandkracht komt halen, zul je vast ook iets kunnen brengen. Een talent waarmee je een andere eilandbewoner kunt helpen. Eilandkracht verbindt mensen met elkaar die graag iets voor een ander willen doen. Heb jij een talent? Groene vingers, een boodschappenauto of verstand van administratie? Vertel het ons en wij helpen je om je talent in te zetten.

 

 

Van formeel naar informeel

Wij zien in de uitvoering dat veel bewoners en vrijwilligersorganisaties elkaar helpen. Wij geven een voorrangsrol aan deze (bewoners)initiatieven en wij ondersteunen hen waar nodig. Bewoners helpen elkaar en tegelijkertijd voelen zij zich onderdeel van een netwerk (van ondersteuning).

 

 

Van individu naar verbinding (voor professionals)

Wie zich onderdeel voelt van het geheel, zoekt én biedt daar ook gemakkelijker de benodigde ondersteuning. In Rozenburg verstevigt Eilandkracht de bestaande verbindingen en investeren we in nieuwe. Hierdoor ontstaan sterke ‘communities’. Waar mogelijk bieden wij collectieve oplossingen en koppelen burgers aan elkaar. Wat de samenleving zelf kan, laten wij vanzelfsprekend ongemoeid.

Marian Mol

Jongerenwerker/

Talentcoach

Patrick Csanyi

Buurtsport

Coach

Wietske Abma

Buurtsport

Coach

Carola Bos

Regisseur

Welzijn

Diny Dortmond

Regisseur

Welzijn

Regina Krijger

Coördinator Welzijn

Baukje v. Empel

Sociaal

Makelaar

Leander Varekamp

Projectleider

 

Eilandkracht is een samenwerking
tussen Kwadraad, Careyn en PUSH
telefoon: 085 02 96 276
e-mail: info@eilandkracht.nl
© 2016 - 2017 Eilandkracht